לתרומה

אנו ארגון ללא מטרות רווח כאן בשער לאדם-בוואב ל'לאינסאן, ואנו מודים מאוד על תמיכתך. כל תרומה מסייע ותומכת בעבודתנו כאן במרכז. תודה

לתרומה של $50 

עזרו לנו לגשר בין קהילות

תודה על תמיכתך!

לתרומה של $300

עזרו לנו לגשר בין קהילות

תודה על תמיכתך!

לתרומה של $150 

עזרו לנו לגשר בין קהילות

תודה על תמיכתך!

לתרומה של $500 

עזרו לנו לגשר בין קהילות

תודה על תמיכתך!